Potpisivanjem ugovora STIHL prodajno društvo je ovlastilo  MINIMOTOR SERVIS kao Specijalizovanog prodavca i Ovlašćenog servisera da u njegovo ime vrši  popravke u navedenom periodu trajanja saobraznosti/garantnog roka u kome prodavac odgovara za nesaobraznost robe/ispravno funkcionisanje proizvoda.

Početak roka od koga počinje da teče odgovornost za nesaobraznost robe / garantni rok je datum isporuke robe i overa  Obaveštenja o saobraznosti/Garantnog lista od strane Specijalizovanog prodavca i kupca.

Pre početka rešavanja svake reklamacije kupac uz reklamirani uređaj  je dužan da priloži :Obaveštenje o saobraznosti/garantni list i fiskalni račun kojim se dokazuje identitet uređaja i činjenica da period trajanja saobraznosti/garantnog roka proizvođača još traje.Reklamni uređaj mora biti održavan,skladišten i korišćen u skladu sa Uputstvom za održavanje i upotrebu proizvoda i namenom datog uređaja.

Na osnovu defektaže servisera rešenje reklamacije može biti prihvatanje ili neprihvatanje zahteva.

Ako Specijalizovani prodavac i Ovlašćeni serviser prihvati reklamaciju kao opravdanu u dogovoru sa kupcem se pristupa rešavanju iste na jedan od sledećih načina,u zavisnosti od zahteva kupca:

 • Otklanjanje nedostatka na proizvodu (popravka ili zamena dela)
 • Zamena kupljenog proizvoda
 • Vraćanje novčanog iznosa plaćenog za taj proizvod

Zamena kompletnog proizvoda i vraćanje novčanog iznosa ,zahteva konsultaciju sa tehničkom službom STIHL prodajnog društva.

Ukoliko postoji procena tehničke službe da je zamena moguća,Specijalizovani prodavac i Ovlašćeni serviser šalje uređaj u centralni servis STIHL prodajnog društva radi detaljne analize i procene nesrazmernog opterećenja povraćaja za STIHL prodajno društvo.Nakon provere dokumentacije i uređaja tehnička služba putem e-maila dostavlja konačan stav Specijalizovanom prodavcu i Ovlašćenom serviseru.

Ukoliko je stav pozitivan isporučuje se nov uređaj.

Ukoliko STIHL prodajno društvo utvrdi da zamena predstavlja nesrazmerno opterećenje,proizvod se neće zameniti.

NEPRIHVATANJE REKLAMACIJE

 • Za proizvod za koji je istekao period trajanja saobraznosti/garantni rok od dana isporuke kupcu
 • Za delove i proizvode koji su upotrebljeni u svrhu popravke proizvoda, a nisu originalni i odgovarajući;
 • Za delove i proizvod koji su oštećeni u skladu sa normalnim habanjem ili usled nepravilnog održavanja
 • Za delove i proizvod kod kojih je oštećenje vizuelno, farba ili nalepnica;
 • Za oštećenja cilindra ili klipa usled upotrebe neadekvatne mešavine (ulje i gorivo) propisane od strane proizvođača;
 • Za oštećenje cilindra ili klipa usled podešavanja karburatora od strane operatera ili servisa koji nije ovlašćen;
 • Korišćenja rezne garniture koja nije propisana od strane proizvođača;
 • Korišćenja proizvoda u svrhe za koje nije namenjen, na način opisan u uputstvu za upotrebu;
 • Ako kupac ne donese dokument na osnovu koga je moguće izvršiti identifikaciju proizvoda;

 

U slučaju da Specijalizovani prodavac i Ovlašćeni serviser ne prihvati reklamaciju, uz saglasnost kupca vrši se popravka proizvoda o trošku kupca.