CENOVNIK USLUGA U SERVISU

RADNI SAT3600 RSD/h
DEFEKTAŽA KVARA(plaća se samo ako se mašina po izvršenoj defektaži ne opravlja u našem servisu)1800 RSD/kom
SERVIS KARBURATORA(obuhvata skidanje, ultrazvučno pranje, postavljanje na mašinu i
podešavanje rada mašine – delovi koje je potrebno zameniti nisu
obuhvaćeni u cenu i posebno se plaćaju)
2400 RSD/kom
ČIŠĆENJE I PRANJE NEČISTOĆA SA MAŠINE (mašine koje nisu donesene čiste na opravku se ne primaju ili se
Čiste po navedenoj ceni, u servisu po izvršenoj predaji na servisiranje)
1000 RSD/h