CENOVNIK USLUGA U SERVISU

RADNI SAT 2400 RSD/h
DEFEKTAŽA KVARA (plaća se samo ako se mašina po izvršenoj defektaži ne opravlja u našem servisu) 1000 RSD/kom
SERVIS KARBURATORA (obuhvata skidanje, ultrazvučno pranje, postavljanje na mašinu i
podešavanje rada mašine – delovi koje je potrebno zameniti nisu
obuhvaćeni u cenu i posebno se plaćaju)
2000 RSD/kom
ČIŠĆENJE I PRANJE NEČISTOĆA SA MAŠINE (mašine koje nisu donesene čiste na opravku se ne primaju ili se
Čiste po navedenoj ceni, u servisu po izvršenoj predaji na servisiranje)
1000 RSD/h