Potpisivanjem ugovora STIHL prodajno društvo je ovlastilo  SZTR MINIMOTOR SERVIS kao Specijalizovanog prodavca i Ovlašćenog servisera da u njegovo ime vrši  popravke u navedenom periodu trajanja saobraznosti/garantnog roka u kome prodavac odgovara za nesaobraznost robe/ispravno funkcionisanje proizvoda.

Početak roka od koga počinje da teče odgovornost za nesaobraznost robe / garantni rok je datum isporuke robe i overa  Obaveštenja o saobraznosti/Garantnog lista od strane Specijalizovanog prodavca i kupca.

Pre početka rešavanja svake reklamacije kupac uz reklamirani uređaj  je dužan da priloži :Obaveštenje o saobraznosti/garantni list i fiskalni račun kojim se dokazuje identitet uređaja i činjenica da period trajanja saobraznosti/garantnog roka proizvođača još traje.Reklamni uređaj mora biti održavan,skladišten i korišćen u skladu sa Uputstvom za održavanje i upotrebu proizvoda i namenom datog uređaja.

Na osnovu defektaže servisera rešenje reklamacije može biti prihvatanje ili neprihvatanje zahteva.

Ako Specijalizovani prodavac i Ovlašćeni serviser prihvati reklamaciju kao opravdanu u dogovoru sa kupcem se pristupa rešavanju iste na jedan od sledećih načina,u zavisnosti od zahteva kupca:

Otklanjanje nedostatka na proizvodu (popravka ili zamena dela)

Zamena kupljenog proizvoda

Vraćanje novčanog iznosa plaćenog za taj proizvod

Zamena kompletnog proizvoda i vraćanje novčanog iznosa ,zahteva konsultaciju sa tehničkom službom STIHL prodajnog društva.

Ukoliko postoji procena tehničke službe da je zamena moguća,Specijalizovani prodavac i Ovlašćeni serviser šalje uređaj u centralni servis STIHL prodajnog društva radi detaljne analize i procene nesrazmernog opterećenja povraćaja za STIHL prodajno društvo.Nakon provere dokumentacije i uređaja tehnička služba putem e-maila dostavlja konačan stav Specijalizovanom prodavcu i Ovlašćenom serviseru.

Ukoliko je stav pozitivan isporučuje se nov uređaj.

Ukoliko STIHL prodajno društvo utvrdi da zamena predstavlja nesrazmerno opterećenje,proizvod se neće zameniti.

NEPRIHVATANJE REKLAMACIJE

Za proizvod za koji je istekao period trajanja saobraznosti/garantni rok od dana isporuke kupcu

Za delove i proizvode koji su upotrebljeni u svrhu popravke proizvoda, a nisu originalni i odgovarajući;

Za delove i proizvod koji su oštećeni u skladu sa normalnim habanjem ili usled nepravilnog održavanja

Za delove i proizvod kod kojih je oštećenje vizuelno, farba ili nalepnica;

Za oštećenja cilindra ili klipa usled upotrebe neadekvatne mešavine (ulje i gorivo) propisane od strane proizvođača;

Za oštećenje cilindra ili klipa usled podešavanja karburatora od strane operatera ili servisa koji nije ovlašćen;

Korišćenja rezne garniture koja nije propisana od strane proizvođača;

Korišćenja proizvoda u svrhe za koje nije namenjen, na način opisan u uputstvu za upotrebu;

Ako kupac ne donese dokument na osnovu koga je moguće izvršiti identifikaciju proizvoda;

U slučaju da Specijalizovani prodavac i Ovlašćeni serviser ne prihvati reklamaciju, uz saglasnost kupca vrši se popravka proizvoda o trošku kupca.